Copyright © 2014 - Duchess'D

Facebook

Twitter

Youtube

Televisie en Video

Voor haar medewerking aan de styling van Tanja Jess uit de televisie soap “Goede Tijden, Slechte Tijden” kreeg Duchess'D alle lof.